SELECT LANGUAGE

ENGLISH


O jakości.

Niezależnie od stosowanych przez nas procedur, najważniejszy zawsze pozostaje człowiek, a w przypadku oferowanych przez nas usług – tłumacz, weryfikator, koordynator projektu, ekspert. To ich wiedza, umiejętności i właściwe podejście do pracy sprawiają, że Klient jest zadowolony z usługi. Natomiast od strony formalnej, stosujemy w praktyce zasady zawarte w europejskich normach EN 15038 i EN ISO 9001 dotyczących działalności biur tłumaczeń oraz systemów zarządzania jakością.


Nasi tłumacze muszą spełniać szereg kryteriów, takich jak odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia studiów, udokumentowana liczba przetłumaczonych stron – min. 2 tys., świadectwo pracy w przypadku tłumaczy etatowych, itp.) a także przejść przez proces selekcji, który dla tłumaczy zawodowych jest formalnością, ale dla młodych stażem tłumaczy często okazuje się niełatwym zadaniem. Od tej zasady robimy odstępstwo, ale tylko dla potencjalnych „talentów tłumaczeniowych”.


Ważną sprawą jest utrzymanie odpowiedniej jakości pod presją czasu. W tym celu korzystamy z technologii informatycznych w postaci rozbudowanych programów wspierających proces tłumaczenia, kontroli jakości i zarządzania projektami, dopilnowujemy przestrzegania wytycznych Klienta oraz dbamy o zachowanie jednolitości terminologicznej poprzez udostępnianie naszym współpracownikom baz terminologicznych, słowniczków, glosariuszy i materiałów referencyjnych.